• Transitiekaart
  • Transitiekaart
  • Transitiekaart
  • Transitiekaart

Transitiekaart

De transitiekaart is een tool welke het mogelijk maakt om verschillende krachten in een stad inzichtelijk te maken en te verbinden met initiatieven uit de stad. Op deze manier kan de transitiefase ten volle en stadsbreed worden benut.

link
www.transitiekaart.nl

partners
Richard Vijgen / gemeente Arnhem / stimuleringsfonds Architectuur

Stedelijke veranderingen worden bepaald door een groot aantal factoren die op elkaar inwerken; het beleid van overheden, het oogmerk van de ontwikkelende of beherende partijen, de historie van de plek, het belang van bewoners en gebruikers, de inbreng van de plaatselijke politiek en de fysieke gesteldheid van de locatie. DTO gebruikt voor de fase van stedelijke transformatie daarom het woord transitiefase omdat het een complexe verandering is waarop een verzameling uiteenlopende krachten en belangen van invloed zijn.

Om de transitiefase ten volle te benutten is er een tool nodig die deze krachten inzichtelijk kan maken en verbinden met plekken en initiatieven uit de stad en die tevens informatie geeft over de gesteldheid van een plek of stedelijk gebied. DTO heeft daarom in samenwerking met Richard Vijgen een digitale, dynamische kaart ontwikkeld waarop de vraag naar programmeerbare ruimte en het aanbod aan leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen worden gekoppeld. Door het stadsbrede overzicht, de verschillende informatielagen en de koppeling aan een ideeëndatabank is de Transitiekaart een tool voor bottom-up gebiedsontwikkeling en legt het de relaties bloot tussen stadsontwikkeling, culturele programmering en lokale economie.

Stippen
De Transitiekaart is gebaseerd op het handzame google maps. Dit stelt de gebruiker in staat intuïtief en makkelijk te navigeren. Leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen zijn als stippen aangeduid. Elke stip heeft een bepaalde kleur, grootte en getal die de belangrijkste karakteristieken van de plek visualiseren. Deze kenmerken zijn respectievelijk type (braak, vastgoed, cultureel, commercieel), oppervlakte en beschikbare tijd. Op deze manier zijn de dichtheid,verspreiding en onderlinge relaties van de plekken in één oogopslag in beeld gebracht.

Data
Iedere stip is voorzien van relevante data, zoals eigenaar, omvang, monumentale status, bereikbaarheid vanuit de openbare ruimte en duur van de leegstand. Via een apart venster met Google Streetview is de directe omgeving te zien. Beeldmateriaal zoals plattegronden, (archief)foto’s of filmpjes kunnen ook aan de plek worden gekoppeld. De Transitiekaart is bovendien voorzien van een filter die het mogelijk maakt om enkel die plekken te tonen die voldoen aan vooraf gekozen kenmerken.

Kaarten
De Transitiekaart biedt de mogelijkheid om verschillende informatielagen zichtbaar te maken, zoals historische kaarten, statistische gegevens of structuurvisies. Zo kan elke plek gerelateerd worden aan de betekenis van zijn ruimere omgeving zoals de historische achtergrond, het bestemmingsplan, de bevolkingssamenstelling of de toekomstige strategie voor de wijk. Zo kan voor elke plek een stedelijke strategie worden bepaald.

Projectendatabank
Ten slotte bevat de Transitiekaart een databank met referentieprojecten. Deze projecten dienen ter inspiratie bij het zoeken naar geschikte initiatieven voor een bepaalde plek. Hierdoor is de kaart niet alleen een geschikte tool voor partijen die een plek zoeken voor hun initiatief, maar ook voor gebouw- of gebiedseigenaren die op zoek zijn naar een gepaste invulling.