• Casa Coberco
  • Casa Coberco

Casa Coberco

Herprogrammatie van een voormalig industrieel complex tot architectuur -en kunstenaarscentrum. Een succesrijk initiatief als opstart tot een bredere gebiedsontwikkeling. Helaas was toen - we spreken 2007 - het geloof in bottom-up ontwikkeling nog onbestaand, werd het initiatief door de eigenaar vroegtijdig afgebroken en ligt de locatie er sindsdien verlaten bij.

locatie

hoek Westervoortsedijk en Ooststraat, Arnhem

partners

Architectuurcentrum Casa / Nexit architecten / Hoogte Twee Architecten

 

In 2004 lagen er ambitieuze plannen voor het Oostelijk Centrumgebied, een oud Arnhems industrieterrein aan de oostzijde van het stadscentrum. Eén van de eerste te ontwikkelen locaties was die van de voormalige Cobercofabriek aan de voet van de John Frostbrug. In en rondom de monumentale fabriekshallen zou er, onder de wervende titel Art Garden, een creatief woon- en werkmilieu worden geschapen. Om het gebied alvast een creatieve lading mee te geven werd door de ontwikkelaar een groot aantal van de ruimtes beschikbaar gesteld voor initiatieven uit de creatieve sector.

Architectuurcentrum CASA kreeg de kans zich te vestigen in het voormalige ketelhuis. Edwin Verdurmen, Peter Groot en Addy de Boer zagen daar als grondleggers van CASA grote kansen liggen. Doordat de ruimte slechts voor beperkte tijd beschikbaar was kon er niet veel worden geïnvesteerd.

Gaandeweg ontstond daardoor het plan om een deel van het door de ontwikkelaar gewenste eindbeeld alvast op een basic manier te realiseren. De programmering en investering van CASA zou in de loop van de tijd langzaam transformeren tot volwaardige gebouw- en programmaonderdelen waardoor het gebied langzaam en als vanzelfsprekend zou groeien in haar rol als creatief woon- en werkmilieu. Aan dit groeimodel wilde de ontwikkelaar echter niet meewerken. De huisvesting van de creatieven was voor deze partij slechts een tijdelijke branding om daarmee de meer financieel draagkrachtigen te verleiden. Gedurende de korte periode dat het complex werd geprogrammeerd door kunstenaarsinitiatief De Melksalon en architectuurcentrum CASA, veranderde het terrein van een desolaat gebied in een dynamische broedplaats.

Echter nadat de 2005 editie van de Arnhem Modebiënnale in het complex had plaatsgevonden, beëindigde de ontwikkelaar de overeenkomst met De Melksalon en werd er drastisch bezuinigd in bewaking en beheer. In 2007 is CASA ook vertrokken vanwege meerdere inbraken, gesprongen leidingen en ander ongerief en ging een andere non-zone van Arnhem nieuw leven inblazen. Ondertussen zijn grote delen van de fabriek gesloopt en ligt het gebied er onbeheerd en vervallen bij. En dat terwijl het complex op een cruciale scharnierlocatie ligt tussen de binnenstad en het Oostelijk Centrumgebied.