• Paradijs Rodenburg

Paradijs Rodenburg

Tussen het Kerkplein en de Rijn ligt de Rodenburgstraat. De openbare ruimte is hier sleets en het groen dat er ligt bestond vooral uit jaren zeventig prikstruiken en enkele grasveldjes die werden gebruikt als illegaal hondentoilet. DTO heeft met bewoners uit de straat een strook met prikstruiken en een grasveldje getransformeerd tot bloementuin en speelveldje voor kinderen uit de buurt. DTO heeft het project opgestart en begeleid, contact met de gemeente Arnhem en andere partijen onderhouden en de bewoners geholpen in de uitvoering.

locatie

Rodenburgstraat, Arnhem

partners

Kwartiermakers Arnhem / gemeente Arnhem / bewoners