• DTO-college
  • DTO-college
  • DTO-college
  • DTO-college
  • DTO-college

DTO-college

Een leergang waarbij top-down en bottom-up samenkomen in middle-up-down. Het DTO-college bestaat uit vijf studiedagen verspreid over 2015 waarin bestaande initiatieven worden bezocht en genanalyseerd.

partners

Showroom Arnhem / Het Stimuleringsfonds

Bij middle-up-down ontwikkelingen worden passie, energie en lokale betrokkenheid gebundeld in co-creatieve plannen voor de stad. Zo komen plekken als Coehoorn Centraal, Havenkwartier en Honigcomplex tot stand. Niet vooraf ingevuld volgens een blauwdruk maar organisch gegroeid met creatief ondernemerschap en gedeeld belang
als vruchtbare pokon. Daarbij is er een spilfunctie weggelegd voor professionals die niet zozeer zijn te duiden als top-down of bottom-up. Zij nemen zelf positie in “het midden” en werken vanuit lokale betrokkenheid en lange termijnbelang. Deze professionals hebben goede ingangen bij overheden en financiers, maar zijn ook onderdeel van een hecht lokaal netwerk met bewoners, ondernemers en creatieve denkers. Vanuit deze positie krijgen ze veel voor elkaar; de beweging ontstaat vanuit het midden.

Departement Tijdelijke Ordening (DTO) organiseert in 2015 het DTO-college; de deelnemers bezoeken zes middle-up-down ontwikkelingen en analyseren alle relevante aspecten ervan.

Lees alles over DTO-college!