• Bartokpark
 • Bartokpark
 • Bartokpark
 • Bartokpark
 • Bartokpark
 • Bartokpark

Bartokpark

Het Bartokpark is een pop-up park dat is uitgegroeid tot een hotspot binnen Arnhem. Of hoe een tijdelijke ontwikkeling door strategische planning niet alleen een verwaarloosd terrein kan omtoveren tot een prachtige verblijfsplek maar in geleidelijke stappen ook de ruimte om zich heen kan mee kan organiseren. Stadsontwikkeling nieuwe stijl!

locatie

Hoek Kortestraat en Kleine Oord, Arnhem

partners

Buro Harro / gemeente Arnhem / Florentijn Hofman / Burgers Zoo / Synchroon ontwikkelaars / Stichting Nationale Park Hoge Veluwe

Bartokpark 1.0. In maart 2012 lag er op de kop van de Kortestraat en de Kleine Oord nog een naargeestig braakliggend terrein. Nadat de ontwikkelingen van het BK40 complex vlak na de sloop van de Bartokzaal enkele jaren tevoren waren komen stil te liggen bleef de omgeving zitten met een rotte kies. Als beëindiging van de winkelstraat en tegenover het toen in aanbouw zijnde Rozet en hotel was de plek een doorn in het oog van ondernemers en omwonenden, maar door de economische situatie en de verschillende belangen van gemeente en grondeigenaar leek deze situatie zich nog jaren te kunnen voort zetten. DTO zag echter kansen voor deze plek en ontwierp samen met buro Harro het Bartokpark, een mini stukje veluwe. Vrijwel direct waren alle betrokkenen zeer enthousiast en binnen slechts 3 maanden tijd was het openbare mini-park gerealiseerd. In de daarop volgende zomer werd al snel duidelijk dat de Arnhemmers deze plek waardeerden, met regelmaat wordt het parkje door omwonenden en stadsbezoekers gebruikt als plek om te luieren en te spelen.

Bartokpark 2.0. Eind 2012 kwam kunstenaar Florentijn Hofman min of meer bij toeval langs het Bartokpark tijdens zijn zoektocht naar een geschikte locatie voor het beeld dat het 100-jarige Burgers zoo aan de stad wilde schenken. De aanvankelijk gedachte locaties vormden geen meerwaarde voor zijn beeld, maar bij de aanblik van het glooiende heidelandschap wist hij direct; dit is de plek! En na een eerste instantie wat terughoudende reactie van opdrachtgever en gemeente werd uiteindelijk iedereen steeds enthousiaster. Sterker nog, in de uitwerking van de plannen werd het park zelfs vergroot en kon het feestaardvarken zich heerlijk in het landschap nestellen. Eind april 2013 werd de uitbreiding van het park gerealiseerd en eind juli werd het beeld worden geplaatst. Het succes van Bartokpark 1.0 werd voortgezet en in geen tijd veroverde het Feestaardvarken niet alleen een plek in de stad maar verscheen het Bartokpark op de cover van talloze boekwerken waaronder het Jaarboek Landschapsarchitectuur 2013.

Bartokpark 3.0. Een plein wordt ook gevormd door zijn randen. Bijna tegelijkertijd met de oplevering van Bartokpark 2.0 werd kenniscluster Rozet geopend en het voormalige Cito-gebouw succesvol getransformeerd tot hotel. Maar ook de eigenaren andere zijden -zoals Theater aan de Rijn - zien nu de potentie van het park en maken plannen om van hun (eerder onbestaande) achterdeur straks een prachtige voordeur te maken.
Het is duidelijk dat door de komst van het Bartokpark de latent aanwezige kwaliteiten van het gebied zijn wakker gekust en het geheel nu de som der delen overstijgt. Zo zie je maar weer, tijdelijkheid is meer dan een pauzenummer!

Prijzen

 • In maart wordt bekend of Bartokpark genomineerd is voor NRP Gulden Feniks 2015 in de categorie gebiedstransformatie
 • Betonprijs 2013 voor het Aardvarken van kunstenaar Florentijn Hofman

Uitgaven en achtergrondartikelen

 • Boekman 101 Cultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling, uitgave van de BoekmanStichting; de online versie is hier te bestellen.
 • HERFST? NAAR HET PARK! Lingezegen en de parken van Arnhem en Nijmegen Juni 2014, uitgave van Blauwdruk, ISBN 978-90-75271-73-7, NUR 648
 • Artikel in Nieuw Nederland #01, steden in transitie; uitgave winter 2015, Manifest van de Ruimte, blz. 46 e.v.
 • Atelier 7, de zelfredzaamheid van het Nederlands landschap #01; uitgave van HAS Hogeschool en HAS kennistransfer. Toen was geluk heel gewoon, blz. 54 e.v.
 • Landschapsarchitectuur & Stedenbouw 2013; Blauwe Kamer Jaarboek; December 2014,  ISBN 978-90-75271-83-6, NUR 648