• Coehoorn Centraal
  • Coehoorn Centraal
  • Coehoorn Centraal
  • Coehoorn Centraal
  • Coehoorn Centraal

Coehoorn Centraal

De wijk Coehoorn Noord-oost is dankzij een raadsmotie, opgesteld in samenspraak met een burgerinitiatief, voor 5 jaar vrijgegeven voor een bottom-up ontwikkeling tot creatieve wijk. Door middel van programmering, enthousiamering en het leggen van verbindingen is het project Coehoorn Centraal een katalysator voor de revitalisering van een stadswijk en levert het een positieve bijdrage aan de de leefbaarheid en sociale samenhang in het stadsdeel en creëert het nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden op een innovatieve en ondernemende manier.

locatie

Coehoorn Noord-oost (Coehoornstraat/Bergstraat en omgeving)

partners

Bureau de Bruijn / Hoogte Twee Architecten / gemeente Arnhem / De Kempenaer Advocaten / ArtEZ / HAN / en anderen

De wijk Coehoorn Noord-oost bevindt zich al meer dan 20 jaar in de wachtkamer van ambitieuze plannen voor gebiedsontwikkelingen (Rijnboog).

 

In die tijd is de wijk veranderd van een karakteristieke levendige stadswijk in een sleetse levenloze buurt, ogenschijnlijk afgesneden van de rest van de stad. Een anonieme plek voor stadsbewoners die weinig betrokken langs elkaar heen leven. Door de nieuwe (economische) realiteit zijn nu ook de laatste blauwdruk-plannen definitief van tafel en is de stad toe aan een nieuwe kijk op de revitalisering van wijken. Daarnaast heeft Arnhem een enorm potentieel als creatieve stad. De stad heeft, na Amsterdam, de meeste werkgelegenheid in de creatieve sector, maar deze creatieve economie lijkt nauwelijks zichtbaar in de stad.

De initiatiefnemers achter Coehoorn Centraal, Paul de Bruijn en Peter Groot (DTO) zagen, als betrokken en actieve stadsbewoners kansen in het samenbrengen van bovenstaande zaken en hebben dit vol enthousiasme en energie, en samen met een breed scala aan organisaties en bottom-up initiatieven uit de stad gepresenteerd aan de gemeenteraad en beleidsmakers. Het idee sloeg aan, en dankzij een door de gemeenteraad in zeer ruime meerderheid aangenomen motie (in samenspraak opgesteld) heeft dit burgerinitiatief nu 5 jaar de tijd om op een vernieuwende wijze aan de slag te gaan met gebiedsontwikkeling en revitalisering van een stadswijk. Alle activiteiten gebeuren binnen het huidige bestemmingsplan (maatschappelijke doeleinden en bedrijfsbestemming). De gemeente Arnhem financiert het project niet maar werkt met de stichting samen op basis van vertrouwen en een beperkt aantal afspraken.

De bebouwing in Coehoorn wordt van de gemeente gehuurd en door de stichting Coehoorn Centraal beheerd en verhuurd aan creatieve ondernemers. De stichting investeert stapje voor stapje in het project vanuit de huuropbrengsten. Er wordt niet gewerkt met subsidieconstructies omdat daarmee het project te zeer afhankelijk is van de politieke winden. Door het programmeren van het gebied (panden en plekken) en inzet van het brede netwerk wordt een vergeten stadswijk weer wakker gekust. De brede Arnhemse creatieve industrie wordt zichtbaar gemaakt, verschillende disciplines worden verbonden. Dergelijke cross-overs zijn op hun beurt weer een motor voor nieuwe initiatieven. Formeel loopt het project in september 2018 af, maar vervolgscenario’s zijn in de maak.