Een leergang waarbij top-down en bottom-up samenkomen in middle-up-down. Geef vorm aan een nieuwe realiteit!

Bij middle-up-down gebiedsontwikkeling worden passie, energie en lokale betrokkenheid gebundeld in co-creatieve plannen voor de stad. Zo komen plekken als Coehoorn Centraal, Havenkwartier en Honigcomplex tot stand. Niet vooraf ingevuld volgens een blauwdruk maar organisch gegroeid met creatief ondernemerschap en gedeeld belang als vruchtbare pokon. 

Daarbij is er een spilfunctie weggelegd voor professionals die niet zozeer zijn te duiden als top-down of bottom-up. Zij nemen zelf positie in “het midden” en werken vanuit lokale betrokkenheid en lange termijnbelang. Deze professionals hebben goede ingangen bij overheden en financiers, maar zijn ook onderdeel van een hecht lokaal netwerk met bewoners, ondernemers en creatieve denkers. Vanuit deze positie krijgen ze veel voor elkaar; de beweging ontstaat vanuit het midden.

Departement Tijdelijke Ordening (DTO) organiseert in 2015 het DTO-college; de deelnemers analyseren zes middle-up-down ontwikkelingen en analyseren alle relevant aspecten ervan. En jij kan hieraan deelnemen!! 

DTO-college bestaat uit vijf studiedagen die om de vier weken worden gehouden op een vrijdag. Op 22 mei starten we met een kennismaking met de thematiek en het programma. 

Lees alles over DTO-college!

 

Lees meer over: DTO-College!