Friesland Campina heeft bekend gemaakt dat zij voor de herontwikkeling van het Cobercoterrein heeft gekozen voor het door het team van BPD ontwikkelde plan “De Melkfabriek”. Het Departement Tijdelijke Ordening (DTO) is één van de lokale partners in dit team.
In het stedenbouwkundige plan van Studioninedots zijn de oude fabriekshallen de identiteitsdragers én het multifunctionele hart van een stedelijke wijk met prachtige openbare stadspleinen. BPD wil zo snel mogelijk beginnen met de invulling van de oude fabriek en DTO zal daarbij als kwartiermaker optreden. Volgens het Circulair Cityplot-concept zal de wijk zich vervolgens organisch gaan ontwikkelen tot een dynamisch, duurzaam en autoluw stadsdeel.

Team:
BPD ontwikkeling, Studioninedots, BOEi, StudioSpacious, DELVA, DTO, Willemsen Makelaars